1 års tilfredshedsgaranti • Gratis levering: 1-3 hverdage • Ingen kemikalier

Kommuner och institutioner

Många offentliga byggnader utsätts för hårt slitage, t.ex. skolor, simhallar, äldreboenden etc och samtidigt finns det alltid krav på besparingar på underhållskontona.

Med AMTechs lösning upplever man att underhålls- och servicekostnaderna minskar, inte minst när det gäller:

  • Rinnande toaletter
  • Magnetventiler
  • Duschmunstycken
  • Värmeväxlare Varmvattenberedare
  • Och de tillhörande mantimmarna

Våt metod utmärker sig genom att vi erbjuder gratis och icke bindande uppsättning och test, så att man aldrig behöver tvivla om att den önskade effekten uppnås innan fakturan skickas. 

*Kalklösaren för vattenverk, industri och bostadsrättsföreningar kommer med hela 10 års garanti.

Tekniken bakom lösningen från AMTech

Kalklösare och lösningen från AMTech för kommuner och institutioner fungerar genom att skicka impulser in i vattenröret. Impulserna ändrar rotationsriktningen för elektronerna i vattnets väteatomer, vilket gör att kalken i vattnet faller ut som den finare och pulverformiga aragoniten istället för den hårda kalciten. Se en utförlig artikel som skrivits av den kända vattenverkskemisten Jørgen Blandford här på danska!

Här är en enklare förklaring av hur tekniken bakom Kalklösare och lösningen från AMTech Aqua Miljø fungerar.

 

Ett bra exempel

I Horsens kommun satte man upp AMTech på 4 platser av olika karaktär. I alla 6 fallen inträffade en omedelbar kraftig nedgång i underhållskostnaderna, samtidigt som rengöringen och det regelbundna underhållet blev enklare och snabbare. Efter testförloppet som utfördes utan omkostnader för kommunen, konstaterades följande: 

"Vi har testat Amtech på fyra olika byggnader: Idrotts-/simhall, äldreboende, hjälpmedelscentral och grundskola. Testresultat visar att anläggningarna uppfyller förväntningarna på att förkalkningar kan avlägsnas mycket lättare än innan installationen av Amtech-anläggningarna. Testerna visar bland annat att servicen av magnetventiler för duschsystem minskar och att kalk i duschmunstycken kan avlägsnas som damm för hand. Dessutom kan man konstatera att problemen med rinnande toaletter kraftigt minskat."

Amtech har utvecklat ett koncept som innebär att vi helt kostnadsfritt sätter upp våra anläggningar på orter, utvalda av den serviceansvariga och efter en period (vanligtvis 2 månader) utvärderas resultatet.

Vid de tillfällen vi gjort det har vi i efterhand lämnat ett mycket ekonomiskt attraktivt ramerbjudande till kommunen.

Ramerbjudandet ger möjlighet till stora besparingar på underhåll och service.

E-post: info@kalklosare.se

Lösningen är

  • Ekonomiskt attraktiv
  • Grön och klimatvänlig
  • Underhållsfri

 

Övriga kundberättelser

"Vi spar på underhållskostnaderna och för de boende är det nu mycket lättare att städa badrummet, för nu kan man torka bort kalken med en trasa".
- Poul Thrane, Projektledare FSB

”Genom åren har vi kämpat med kalk i vattnet. Vi försökte allt möjligt, så när jag hörde talas om Kalklösare var jag till en början tveksam. Men den har verkligen gjort skillnad, även om jag fortfarande inte förstår hur den fungerar”

- Svend Erik Munck, fastighetsinspektör FSB

“Vi har i flera år kört med en Kalklösare monterad på vårt ledningsnät. Vi har tidigare lidit av mycket kalk i vattnet men nu kan vi konstatera att det är ett minne blott. Vi hade även problem med igenkalkade rör och T-delar, men nu är våra ledningar helt rena utan kalkavlagringar. Konsumenter har också berättat att de nu har mindre kalk vid rengöring och att igenkalkningen av elpannor och annat har upphört".

Jesper Højland, driftschef, Ulvshale Vandværk