Vattenverk


Fler än 100 danska vattenverk krossar kalken med en lösning från AMTech Aqua Miljø

Installationen av anläggningen anpassas till det enskilda vattenverket och beror på försörjningsnätets geografi och storlek. Gemensamt för alla lösningar för vattenverk är tekniken och den enkla installationen på vattenverkets stamledning.

Ett exempel på ett vattenverk som fått lösningen installerad från AMTech Aqua Miljø är Glamsbjergs vattenverk. I artikeln från Fyens Stiftstidende “Ny investering: Glamsbjerg krossar kalken”, kan du läsa några av de överväganden de gjorde före investeringen.

Kontakta oss redan nu för att höra vilka möjligheter det finns för ert vattenverk. Vi kommer gärna förbi och genomför en kostnadsfri genomgång av ert system.

Inför installation och driftsättning skickar vi och vattenverket tillsammans ett cirkulär till konsumenterna som beskriver produkten och funktionen med en förväntningsavstämning då vi inte tar bort kalken utan gör den ofarlig och enkel att ta bort från ytor.

Efter en kort period med kalkknuser© skickas ett frågeformulär som vi utvärderar tillsammans.

*Kalklösaren för vattenverk, industri och bostadsrättsföreningar kommer med hela 10 års garanti.

Problem med kalk i vattnet

Nästan överallt i Sverige utsätter den höga kalciumhalten i grundvattnet vattenverk och hushåll för stora ekonomiska och miljömässiga påfrestningar.

Vattenverket

Ökade pumpkostnader

I artikeln från Teknologisk institut:”Utredning om fysisk vattenbehandling för lösning av kalkproblem i vatteninstallationer” undersökte man konsekvenserna av kalk i vattenrör. Undersökningen visade att det kostar 6 gånger så mycket energi att pumpa 12 liter vatten per minut genom ett 20 mm rör med 3 mm kalkbeläggningar, som det gör med ett rör utan beläggning.

 

Figur 1. Sammanhang mellan pumpenergi och tjockleken på kalkbeläggningen
Betydlig försämring av värmeledningsförmågan

I samma artikeln från Teknologisk Institut undersökte man kalkens inflytande på värmeledningsförmågan. Resultatet visade att även ett tunt lager kalk ger en betydlig försämring av värmeledningsförmågan.

 

Reparation av ventiler och rör

Ansamlingar av kalk i rör och ventiler skapar problem i sådan grad att den bör avlägsnas. Detta görs oftast med kemikalier som är skadliga för miljön. Lösningen från AMTech Aqua Miljø gör att vattenverken behandlar vattnet med frekvenser utan användning av kemikalier.

Konsumenten

Lösningen från AMTech Aqua Miljø för vattenverk kommer även konsumenten till godo.

Våra vattenverkskunder säger bland annat:

 På kort sikt, bland många uttalanden
På lång sikt, bland uttalanden från konsumenter med många års erfarenhet


Tekniken bakom lösningen från AMTech Aqua Miljø 

Kalklösare och lösningen från AMTech Aqua Miljø för vattenverk fungerar genom att skicka impulser in i vattenröret. Impulserna ändrar rotationsriktningen för elektronerna i vattnets väteatomer. Läs den omfattande artikeln skriven av den kända vattenverksspecialisten och kemisten Jørgen Blandford här!

Här är en enklare förklaring av hur tekniken bakom Kalklösare och lösningen från AMTech Aqua Miljø till vattenverk fungerar.

Dimensionering och montering på vattenverket

Installationen av Kalklösare anpassas till det enskilda vattenverket och beror på ledningsnätets geografi och storlek, men tekniken är densamma oavsett ledningsnätets beskaffenhet. Generellt sett uppgår installationen till en engångsinvestering på ca. 350 - 550 kr per användare. Då har man en underhållsfri installation, som bara förbrukar el för ca. 200 kr årligen.

Kundberättelser

“Vi har i flera år kört med en Kalklösare monterad på vårt ledningsnät. Vi har tidigare lidit av mycket kalk i vattnet men nu kan vi konstatera att det är ett minne blott. Vi hade även problem med igenkalkade rör och T-delar, men nu är våra ledningar helt rena utan kalkavlagringar. Konsumenter har också berättat att de nu har mindre kalk vid rengöring och att igenkalkningen av elpannor och annat har upphört".

Jesper Højland, driftschef, Ulvshale Vandværk

 

Vi lät installera Kalklösare på fredagen och redan på måndagsmorgonen ringde det lokala hotellet, som ligger i slutet av matningsledningen, eftersom vattnet var grumligt och toaletter och kranar stannade. Så vi fick snabbt bevis på att gamla kalkavlagringar omedelbart började lossna, precis som AMTech Aqua Miljø hade nämnt för oss”.

Jesper Jensen, vattenverksarbetare, Haarby Vandværk

Vill du veta mer? 

Vi kommer väldigt gärna till ett möte och presenterar vår teknik och ser över ert system för att kunna lägga fram ett erbjudande.
Vi kan kontaktas på: