Elektromagnetiska fält för kalkbekämpning i vattensystem: Mekanismer, karakterisering och funktion

Elektromagnetiska fält för kalkbekämpning i vattensystem: Mekanismer, karakterisering och funktion
Nature, den ledande internationella veckotidskriften för vetenskap, har publicerat en grundlig artikel om elektromagnetisk vattenbehandling. De förkortar ElectroMagnetic Fields till EMF, som även Kalkkrossens teknologi hör till, och beskriver här de olika styrkorna och svagheterna med denna typ av vattenbehandling.

Hela artikeln på engelska kan läsas här:
https://www.nature.com/articles/s41545-020-0071-9

Den här artikeln beskriver mycket brett alla områden där EMF nyligen har visat sig ha effekter, inklusive:

Ultratiltration (omvänd osmos)
Skydd av värmeväxlare mot avlagringar
Slamslamskydd
Skydd av rörytor mot nederbörd på rörsidorna av olösliga salter - inte minst kalksten
Amtech har med våra enheter exakt optimerat funktionen mot kalkstensavlagringar.

I det följande har vi översatt några av huvuddragen i studien.

Här är några saker du bör veta om EMF och kalk:

EMF-vattenbehandling är en process som använder elektromagnetiska fält för att förändra vattnets natur och struktur så att kalk och andra svårlösliga salter inte avsätts som beläggningar.
EMF har använts framgångsrikt i industriella tillämpningar i många år.
Effektiviteten av EFM beror på ett antal faktorer, inklusive innehållet av salter och partiklar i vattnet,
Typen av rör verkar också vara avgörande för behandlingens effektivitet.
Studier visar att EMF-behandlingar fungerar bäst på bulklösningar, reaktorer och rör. De kan också användas för system i industriell skala eller pilotskala, såväl som för småskalig vattenreningsutrustning som RO-membran. Studierna vi tittade på visade nästan 100 % framgång vad gäller effektivitet – men glöm inte att det kan vara andra faktorer inblandade.

De potentiella ekonomiska besparingarna med EMF undersöktes också i detta arbete. Denna översyn skulle kunna fastställa ett antal standarddriftsparametrar och öka användningen eller intresset för kalkbekämpning i stora vattensystem. Därför krävs ytterligare reproducerbara studier för att utforska och belysa den grundläggande vetenskapliga grunden för att skala de förebyggande effekterna av EMF-tekniker. För att bättre förstå antiskalningsmekanismer behövs realtidsövervakningstekniker för användning i EMF-bearbetningssystem.