1 års tilfredshedsgaranti • Gratis levering: 1-3 hverdage • Ingen kemikalier

Skee Vandværk: Test & Report

Skee Vandværk: Test & Report
Skee Vattenverk har lånat 3 st. Kalkkrossar för resp. privat och företag, och genomförde oberoende försök kontinuerligt under 3,5 månader. Resultatet av alla 3 testuppsättningarna är att kalken i vattnet tydligt omvandlas från kalcit till den mer pulveriserade aragoniten. Bilden av varmvattenberedare, kastrull, luftare, vattenkokare och diskbänk är framtagen med både foto- och videodokumentation.

Hela rapporten finns att läsa på deras hemsida här: https://skeevand.dk/?page_id=2883

Skee Waterworks slutsats är:

"Klar effekt i förhållande till kalcit vs. aragonitutfällning.
Fortfarande utfällning av kalk på värmeytor, men betydligt lättare att ta bort mekaniskt (syra krävs ej, men kan givetvis användas). På en stor värmare i en genomströmmande varmvattenberedare ses en helt annan kalkutfällning.

Perlatoren (och duschmunstycket som inte ingår i experimentet) har praktiskt taget inga fler avlagringar.

Vattnets smak är opåverkad, vilket har förväntats då kalciumkoncentrationen med denna behandlingsform förblir oförändrad i vattnet.

Efter 3,5 månaders drift sker fortfarande en liten kalcit/hård kalkutfällning, men omedelbart i betydligt mindre omfattning när de tre försökskörningarna används som underlag.

Bonus: Kaffemaskin/flaska, (som inte ingår med "full fokus" i experimentet) "brygger" efter 3,5 månader fortfarande, utan större "snarkljud"... Flytventil i toalettcisternerna (ingår ej i experimentet), har med ultraljudspåverkan , i motsats till "normal situation", inga tecken på kalk/kalkflingor i ventilsätet, vilket gör att ventilen inte stänger ordentligt... stora framsteg!

REKOMMENDATION: Mot bakgrund av resultatet av det genomförda experimentet, på tre olika platser på vårt försörjningsnät, rekommenderar vi den kommande bolagsstämman (onsdag 23 februari 2022) att anta ett sådant system installerat vid vattenverket, som central vattenrening i Skee Vattenverk."