1 års tilfredshedsgaranti • Gratis levering: 1-3 hverdage • Ingen kemikalier

Study of the Magnetic Water Treatment Mechanism

Study of the Magnetic Water Treatment Mechanism
JEE, Journal of Ecological Engineering har skrivit en grundlig artikel om elektromagnetisk vattenbehandling och de forskningsmässiga framsteg som görs för att kunan förklara vad som egentligen sker. Det viktigaste är att de understöder Jørgen Blandforts artikel om Ortho- og Paravand, och att något av det första de nämner som användningsmöjligheter är lösning på kalkproblem. 

Det är ingen hemlighet att den här tekniken kan användas i många olika processer och branscher. Det finns många positiva anledningar att ha stabilt ortovatten, vilket man bl.a. kommer att kunna dra nytta av i:

  • Kemiska processer vid vattenrening
  • Hämmande av tillväxten av mikroorganismer i vatten (sötvattenbehandling)
  • Bottensättning av fina små partiklar i vatten (avloppsvattenrening)
  • Jonbyte
  • Renhållning av värmeväxlarytor
  • Avgasning av vattenlösningar
  • Filtrering

 Sammanfattningen är översatt till svenska nedan och hela artikeln går att läsa här

"Huvudproblemet med det utbredda införandet av magnetisk vattenrening (nedan kallad MVB) i processer med vatten och avloppsvatten, är bristen på modern forskning, inriktad på MVB:s mekanismer, inklusive i synnerhet påverkan av de fysiska/kemiska egenskaperna hos vattenlösningar.

Den här artikeln förklarar effekten av MVB, med hänsyn till de fysikaliska och kemiska egenskaperna hos vattenlösningar på grund av närvaron av olika typer av vattenmolekyler.

Alla MVB kan hänföras till förändringar i de fysikaliska/kemiska egenskaperna hos vattenlösningar. Detta beror på att det finns två isomera typer av vattenmolekyler och deras olika fria svängningar.

Resultatet av ett rent magnetiskt fält i vatten är en nedbrytning av de synkrona vibrationerna hos paravattenmolekyler, och den efterföljande nedbrytningen av den "isliknande struktur" med vilken paravattenmolekyler byggs upp. Förstörelsen av den här strukturen beror på de mer energirika orto-vattenmolekylerna.

Ett av de viktigaste resultaten av MVB är förändringen i naturen av vattnets struktur och den ökade reaktionshastigheten för orto-vatten till paravatten.

MVB-parametrarna som beskrivs i den här artikeln förklarar de flesta MVB-effekter och rekommenderar utvecklingen av vetenskapliga och metodologiska principer för implementering av MVB-processer och tillhandahållande av en matematisk modellstruktur för MVB-processer i vatten- och avloppsvattenrening.

Denna kan användas i MVB-utrustning som tar höjd för de behov som finns.